CLB Ten Berg

  • BouwheerVrij CLB Gent
  • ArchitectARCHIPL Architecten
  • AannemerWyckaert
  • OpleveringJuli 2019

Het Vrij CLB Gent wenste alle diensten te centraliseren op de site “Ten Berg”.
Het hoofdgebouw gelegen aan de Halvemaanstraat, werd opgenomen in de Inventaris van onroerend erfgoed.
Van het oorspronkelijke gebouw dat dateert uit 1908, restte enkel nog de voorbouw met de centrale poortgevel. Deze werd in overleg met monumentenzorg volledig gerestaureerd.
De achterliggende uitbreiding was sterk verouderd en werd dan ook volledig afgebroken. Achteraan de site bevond zich een afzonderlijk gebouw dat een grondige renovatie nodig had, maar structureel nog in goede staat was.
In het nieuwe ontwerp werd er rekening gehouden met de positionering van de oorspronkelijke gebouwen.

1 gebouw werd loodrecht met de straat gebouwd. Een tweede werd evenwijdig geplaatst met het bestaande gebouw en verbindt beide gebouwen met elkaar. Door deze opstelling werd een omsloten buitenruimte gecreëerd. Een ruime traphal verbindt oud en nieuw en vangt niveauverschillen op.
In het ontwerp werd rekening gehouden met de duurzaamheid van de gebouwen. De gevels werden afgewerkt met thermisch verduurzaamd naaldhout.

Leave your comment