Daikin Geronemo

  • BouwheerDaikin Europe NV
  • ArchitectJaspers-Eyers
  • AannemerTakenaka
  • Oppervlakte22 000 m²
  • Kostprijs33 000 000 EUR

Kantoor en onderzoekslabo’s

In opdracht van Takenaka verzorgt ingenieursbureau Fraeye de stabiliteitsstudie voor de nieuwbouw van het kantoor en onderzoekslabo’s voor Daikin Europe NV op het Technologiepark in Zwijnaarde. Het gebouw wordt met een kroonlijsthoogte van 56 meter een nieuwe landmark langs de E40 in Zwijnaarde.
Het project bestaat uit 2 ondergrondse bouwlagen waarin voornamelijk parkeerplaatsen komen. Hier komen 2 deelgebouwen bovenop: een kantoorgebouw van 13 bouwlagen en een labogebouw van 6 bouwlagen.
Dat de stabiliteitsstudie voor een hoogbouwproject geen eenvoudige klus is, kan niemand ontkennen. Dat het daarnaast bovenop de parking 2 aparte gebouwen, met beiden een verschillende typologie, komen maakt het stabiliteitsontwerp nog complexer.
De eerste uitdaging van het project was er al bij de start van het project waarbij de in bulk aangeleverde informatie van de toekomstige gebruikers gedistilleerd moest worden tot belastingsplannen om de studie te kunnen opstarten. In het labogebouw waren er heel wat specifieke eisen, zowel naar hoge belastingen als naar specifieke opbouw van de vloerplaten met verschillende niveau’s en grote openingen. In het kantoorgebouw zijn de eisen meer gestandaardiseerd, maar zit de uitdaging in het afleiden van de windlasten via de kernen naar de funderingen. Door de diepte van de draagkrachtige lagen wordt er onder de kelder nog een volledig paalfundering voorzien.
Voor het rekenwerk werd het volledige project gemodelleerd in Buildsoft Diamonds. Het tekenwerk gebeurde in Autodesk Revit zodat er een overzichtelijk plan ter beschikking kan gesteld worden aan de klant, uit dit model kunnen ook de geautomatiseerde meetstaten worden gehaald.

Leave your comment