Internaat Louisville – Klaverwei

  • BouwheerVZW Sint-Lodewijk
  • ArchitectArchitektenburo De Vloed bvba
  • AannemerBouwbedrijf Cordeel
  • Oppervlakte10 900 m2
  • Type projectAfbraak, verbouwing, nieuwbouw
  • Kostprijs10 890 000 euro

Het project omvat de afbraak van twee bestaande gebouwen, een nieuwbouw internaat Louisville met 72 verblijven, een grondige verbouwing van het bestaande internaatsgebouw Klaverwei waarmee de nieuwbouw één geheel vormt en de aanleg van het terrein met fietsenstallingen, parkeerplaatsen, een nieuwe afvalberging en hoogspanningscabine.
Het project werd in twee fases uitgevoerd om de internaatcapaciteit op de site te waarborgen. De nieuwbouw is toegankelijk op twee niveaus, zodat er in principe twee evacuatieniveaus zijn. De laagste verdieping is bereikbaar via de engelse koer aan de zijde van de Schelde. De ondergrond is zeer zwak (nabijheid Schelde) waardoor het geheel op palen werd gefundeerd. Voor de aansluiting van de nieuwe funderingsbalken aan het bestaand gebouw werden delen van de bestaande funderingen onderschoeid.
Door het vrij eenvoudig ontwerp, is er gebruik gemaakt van gewapende gewelven. De toegangsbruggen zijn voorgespannen welfsels.

Leave your comment